De kinesitherapie heeft de laatste jaren een enorme evolutie ondergaan en  is uitgegroeid tot een erg gespecialiseerde therapie. Deze omvat de wetenschap van revalidatie.
De kracht van onze praktijk bestaat erin dat we verschillende therapeuten met elk hun specialismen onder ťťn dak hebben gebracht en zo alle  specialisaties  in huis hebben.
ď De manuele therapie ď vormt de basis van bijna alle behandelingen , doch anderzijds zijn  alle technische hulpmiddelen aanwezig om de behandeling aan te vullen .
Bijvoorbeeld  : electrotherapie, ultrasoontherapie , laser - en  shockwavetherapie.

Deze specialisaties omvatten benevens de algemene locomotorische revalidatie van alle letsels van het       
  bewegingsapparaat : 
                 
Specifieke revalidatie na prothesechirurgie: knie- , heup-, schouder- en discusprothese
Acute en chronische rugpijnen van eender welke oorsprong worden behandeld dmv
  de ďmanueleĒ   therapeutische technieken .  Deze behandelingen worden vervolgd met specifieke        
  oefentherapie volgens de  technieken van de medische trainingstherapie.
Revalidatie bij fibromyalgie en chronisch vermoeidheidssyndroom met specifieke aandacht voor het        
  pijnaspect bij deze bijzondere patiŽntengroep           
Revalidatie van handletsels en na handchirurgie
Manuele behandeling van kaakdysfuncties
Bekkenbodem-educatie bij vrouwen na incontinentieproblemen alsook in het kader
  van pre- en   postnatale begeleiding 
   
Bekkenbodem-educatie bij mannen na prostaatchirurgie
Hartrevalidatie alsook conditietraining
Begeleiding van sporters : conditietraining ,voedingsadvies ,voorbereiding naar een marathonloop
  of andere sportwedstrijden Ö 
     
Specifieke behandeling van sportgerelateerde problemen
Revalidatie van kinderen met aangeboren en verworven neurologische afwijkingen en 
  ontwikkelingsstoornissen   
Revalidatie bij kinderen met leerproblemen en/of achterstand van de  schrijfmotoriek
Lymfedrainage bij congenitaal lymfoedeem en na chirurgie ( bvb borstchirurgie ) met de
  bijhorende  windeltechnieken
Relaxatietraining

Wij streven in onze praktijk naar een optimale behandeling voor elke individuele patiŽnt.
Deze optimale behandeling kan worden bereikt door te vertrekken vanuit een  doelgerichte anamnese , het kinesitherapeutisch onderzoek en eventueel overleg met de betrokken behandelende geneesheer .
Via  communicatie met de betrokken arts, patiŽnt en therapeut proberen we onze  kennis te integreren in een multidisciplinair handelen.
Tegenwoordig is het niet voldoende om enkel rekening te houden met de fysieke capaciteiten van een patiŽnt. Het is evenzeer van belang dat we als therapeut de psychologische en sociale aspecten van de patiŽnt in acht te nemen.
Daarnaast trachten wij de patiŽnt een oefenprogramma mee te geven om het probleem/de klacht in de toekomst  te voorkomen .
Indien nodig worden onze behandelingen afgesloten met een verslag voor de behandelende geneesheer.


Wij hopen u van dienst te kunnen zijn