Ratatouille is een project waarin het kind centraal staat , van baby tot adolescent .
Het gaat hier om kinderen met specifieke noden op verschillende terreinen van de gezondheidszorg.
Vandaar de naam RATATOUILLE ,het is dan ook een gerecht met verschillende componenten.

Zo is er de mogelijkheid het kind te begeleiden op motorisch vlak , wanneer bewegen niet zo vanzelfsprekend is.
Daar zijn de kinesitherapeuten verantwoordelijk voor.

Een ander aspect is dan het leren : sommige kinderen zijn wat trager en hebben nood aan ondersteuning buiten de school.
Ook de spraak kan wel eens wat moeilijker verlopen en kunnen we rekenen op de deskundige hulp van de logopediste.

Kan het  kind niet altijd alle psychologische hindernissen feilloos nemen,dan kan men zich wenden tot de psychologe. Het optimaliseren van het psychisch welbevinden, minderwaardigheidsproblematiek ,faalangst en andere soortgelijke klachten behoren tot het domein van de psychologe.

En tenslotte is eten, aandacht voor een gezonde en evenwichtige voeding en het ontwikkelen van een eetcultuur van cruciaal belang voor het opgroeiend kind , hiervoor de voedings- en dieetkundige.

Dikwijls ontstaan bij één kind tegelijk verschillende noden , het ene vloeit ook voort uit het andere ;
daarom dat wij deze disciplines in één team hebben ondergebracht om elk kind met zijn eigen specifieke noden te begeleiden tot een optimaal welzijn van het kind.